Blog

KONKURS

Regulamin konkursu „Wygraj świeczki sojowe od Mintlove”Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma M&A Ekotechnologie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 25/7, 52-314 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925386; NIP: 8992908148; REGON: 520147500; kapitał zakładowy w wysokości 40 000,00 zł.

Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które w razie wygranej wskażą adres do wysyłki wyłącznie na terytorium Polski.  
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
6. Konkurs trwa od 30.11.2021 do 16 grudnia 2021r. do końca dnia.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2021r za pośrednictwem fanpage’a Mintlove.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070065901422
Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego do Ciebie powinien trafić zestaw 2 świeczek sojowych Mintlove”. odpowiedź powinna zostać zamieszczona pod postem konkursowym na fanpage Mintlove

11. Każdy uczestnik może wiele propozycji odpowiedzi
12. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez dwuosobowe jury.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest zestaw dwóch świec sojowych o pojemności 450 ml – juicy orange i bali, zapakowane w ozdobne pudełko

18. Nagrodę zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres podany przez Zwycięzcę. Organizator nie wysyła nagrody poza terytorium Polski.  
19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 15 styczni 2022r.  po tym czasie Nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony,  szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (adres mailowy Organizatora).
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest M&A Ekotechnologie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 25/7, 52-314 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925386; NIP: 8992908148; REGON: 520147500; kapitał zakładowy w wysokości 40 000,00 zł.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować pod adresem e-mail: office@mintlove.store
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
(nazwa fanpage’a).
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Kasia i Nikoś pisze:

  Śledzę zapiski Where is love od dość dawna i za każdym razem całą sobą czuję ten klimat, o którym pisze autorka. Aby jednak poczuć delikatną ulotność woskowych świec, musiałabym je mieć u siebie, móc zapalić i zgłębić w ten oto sposób. Wosk to część skrupulatnej i cierpliwej pracy pszczół, naszych sojuszniczek, dlatego tymbardziej warto je mieć u siebie i móc delektować się ich aromatem po dniu ciężkiej pracy, jak i ot tak, przy romantycznej kolacji a nawet podczas relaksacyjnej kąpieli 🙂

 2. Kasia i Nikoś pisze:

  Śledzę zapiski Where is mint? od dość dawna i za każdym razem całą sobą czuję ten klimat, o którym pisze autorka. Aby jednak poczuć delikatną ulotność woskowych świec, musiałabym je mieć u siebie, móc zapalić i zgłębić w ten oto sposób. Wosk to część skrupulatnej i cierpliwej pracy pszczół, naszych sojuszniczek, dlatego tymbardziej warto je mieć u siebie i móc delektować się ich aromatem po dniu ciężkiej pracy, jak i ot tak, przy romantycznej kolacji a nawet podczas relaksacyjnej kąpieli 🙂

  1. Mintlove pisze:

   Świetnie napisane! Ale jeśli ma wziąc udził w konkursie, to proszę zamieścić pod postem na FB mintlove. tutaj:
   https://www.facebook.com/100070065901422/posts/190472919964904/?d=n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *