Blog

Co to jest REACH, IFRA oraz lista kandydacka

Naturalne świece sojowe Mintlove są całkowicie bezpieczne. Oznacza to, iż do produkcji używamy wyłącznie naturalnego wosku sojowego a wszystkie nasze zapachy są zgodne ze standardami International Fragrance Association (IFRA).  IFRA jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Zapachów zrzeszającym siedem międzynarodowych firm i stowarzyszeń krajowych w 23 krajach. Celem IFRY jest promowanie bezpiecznego używania i czerpania przyjemności z zapachów na całym Świecie oraz promowanie bezpiecznego stosowania składników zapachowych i mieszanek.

Nasze zapachy są zgodne z przepisami REACH. Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. Promuje ono również alternatywne sposoby oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje w celu zmniejszenia liczby badań na zwierzętach. 

Żaden z naszych zapachów, ani nawet jego opakowanie, nie zawierają substancji opublikowanych przez Europejską Agencję Chemiczną (ECHA) w zaktualizowanej liście kandydatów SVHC (Substances of Very High Concern), czyli wykazie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Substancje mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Aktualna lista substancji znajduje się zawsze na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *